Writings according to subject matter

Autobiography

[Autobiography] (1905)

Endre Csatkai: “Bartók Béla soproni vonatkozásai” [Béla Bartók’s Relations with Sopron], Sopronvármegye, 7 May 1922, 3.

Bartók Béla

“Bartók Béla”, in Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja [Almanac of the Association of Budapest Journalists]. Budapest: Világosság, 1911, 292.

Béla Bartók (Selbstbiographie)

“Biographische Skizzen moderner Musiker XXIX. Béla Bartók (Selbstbiographie)”, Musikpädagogische Zeitschrift, Organ des Österreichischen Reichsverbandes, VIII/11–12 (November–December 1918), 97–99.

Béla Bartók, Selbstbiographie

“Béla Bartók, Selbstbiographie”, Musikblätter des Anbruch, III/5 (1. März-Heft 1921, Sonderheft Béla Bartók), 87–90.

Önéletrajzom

“Önéletrajzom” [My Autobiography], Magyar Írás, I/2 (May 1921), 33–36 (translated by Károly Kristóf)

Bartók Béla (Önéletrajz)

“Bartók Béla (Önéletrajz)” [Autobiography], in Az Est Hármaskönyve. Lexikon az újságolvasó számára [The Three-Part Book of Az Est. Dictionary for News Readers]. Budapest: Az Est Lapkiadó Rt., 1923, 77–84. (Hungarian translation by Bartók)

Küzdelmes út a harcoktól az elismerésig…

“Küzdelmes út a harcoktól az elismerésig…” [Rugged Way from Struggles to Recognition…], Színházi Élet, XVIII/51 (18–25 December 1927), 49–51. (abridged version of Önéletrajzom)

“I Salute the Valiant Belgian People”

“Three Musicians Write of Their Activities in America. Béla Bartók. ‘I Salute the Valiant Belgian People’ ”, Belgium, V/12 (1945), 563–564.

[Autobiography] (1945)

Béla Bartók: The Ten Easy Pieces For Piano, with a short autobiography of the composer from his own manuscript. London, ©1950, Liber-Southern Ltd., [1]

On His own Compositions

Kossuth. Szinfóniai költemény

“Kossuth. Szinfóniai költemény. Írta Bartók Béla”, Zeneközlöny, II/6 (11 January 1904), 82–87.

Symphonic Poem “Kossuth”

“Symphonic Poem – »Kossuth« – Béla Bartók (1881)”, Hallé Concert Society Saison 1903–04 (Manchester, Free Trade Hall, program booklet of the 18 Ferbruary1904 concert), 506–511.

Suite für Orchester

“Béla Bartók. Suite für Orchester. (Analyse vom Komponisten.)”, Wiener Konzert-Verein. Saison 1905/6. Novitäten Konzert. Wien: Druck und Verlag von Stern & Steiner, 1905 (Vienna, Grosser Musikvereins-Saal, program booklet of the 29 November 1905 concert), 5–8.

1. szvit nagyzenekarra (op. 3)

“Bartók B.: I. szvit nagy zenekarra (op. 3.)”, Zeneközlöny, VII/6 (19 December 1908), 67–70.

II. suite. Op. 4

“Bartók: II. suite. Op. 4.”, Zeneközlöny, VIII/7 (20 November 1909), 89–92.

A fából faragott királyfi

“ ‘A fából faragott királyfi’. A M. Kir. Operaház bemutatójához. II. A zeneszerző a darabjáról” [The Wooden Prince. To the Première of the Royal Opera House. II. The Composer on His Work], Magyar Színpad, XX/105 (12 May 1917), 2.

A kékszakállú herceg vára

“ ‘A kékszakállú herceg vára’. Az Operaház újdonsága. I. Szerzők a darabjukról” [Duke Bluebeard’s Castle. Novelty of the Opera House. I. Author and Composer on Their Work], Magyar Színpad, XXI/143 (24 May 1918), 2.

[Notes to Some of His Piano Works]

British Music Society (Liverpool Center). Thursday Evening, March 30th, 1922 at 8. M. Béla Bartok (The Eminent Hungarian Pianist-Composer) in a Pianoforte Recital of His Own Works (program booklet)

[Tánc-suite]

Cs. A.: “Az ötvenéves Budapest. A Filharmóniai Társaság mai rendkívüli díszhangversenye Pest, Buda, Óbuda egyesítésének félszázados évfordulója alkalmából” [The Fifty Year-Old Budapest. Today’s Extraordinary Gala Concert of the Philharmonic Society on the Occasion of the Golden Jubilee of the Unification of Pest, Buda and Óbuda], Magyar Színpad, XXVI/324 (19 November 1923), 1.

Inhalt der Pantomime “Der Wunderbare Mandarin”

“Inhalt der Pantomime ‘Der Wunderbare Mandarin’ ”, in Béla Bartók: “Der Wunderbare Mandarin”. Musik aus der gleichnamigen Pantomime. Op. 19. Partitur. Wien, ©1927, Universal Edition U. E. 8909, [2] (only in copies marketed after October 1928)

Bartók Béla: A csodálatos mandarin. Suite. Op. 19.

“Bartók Béla: A csodálatos mandarin. Suite. Op. 19.” [Béla Bartók: The Miraculous Mandarin. Suite. Op. 19.], Budapesti koncertélet 1. műsorszáma [Budapest Concert Life No. 1], Budapest (1928), Rózsavölgyi és Társa, 2.

IV. Streichquartett

Béla Bartók: IV. Streichquartett. Wien, ©1929, Universal Edition U. E. 9788, W. Ph. V. 166, [2–4.] (only in copies marketed after March 1930)

[44 Duos for Two Violins]

Supplement to the concert brochure of the Új Magyar Zeneegyesület (UMZE) [New Hungarian Music Society] in the Great Hall of the Liszt Academy of Music in Budapest, 20 January 1932, facsimile of the composer’s autograph (reproduced with the introductions to the other works present on the programme)

Aufbau der “Musik für Saiteninstrumente”

“Aufbau der ‘Musik für Saiteninstrumente‘ ”, in Béla Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. (Partitur). Wien, c1937, Universal Edition 10888, W. Ph. 201, [3]

Béla Bartók über sein neuestes Werk

“Béla Bartók über sein neuestes Werk”, National Zeitung (Basel), 13 January 1938, 2–3.

Bartók Béla: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre

“Bartók Béla: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre” [Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion], in Filharmóniai Társaság „B” sorozat I. bérleti hangverseny [Philharmonic Society, “B” Series, 1st Subscription Concert] (Budapest, Royal Opera House, program booklet of the 31 October 1938), 9–10. (Hungarian translation)

Deuxième Concerto pour piano et orchestre

“Bela Bartok à l’Orchestre de la Suisse romande. Analyse du »Deuxième Concerto« pour piano et orchestre de Bela Bartok, par son auteur”, La Radio (Lausanne), 17 February 1939, 280, 282.

Bartók Plays Bartók

Bartók Plays Bartók, Continental Records Con. no. 100, CLP 1001, [ca 1949], first LP release of the gramophone recordings Continental Records, Set 102, 4005–8, recorded on 3 or 5 October 1942 (sleeve notes)

Concerto for Two Pianos with Orchestral Accompaniment

“Concerto for Two Pianos with Orchestral Accompaniment”, in Robert C. Bagar és Louis Biancolli: The Concert Companion. The Complete Guide to Orchestral Music. New York: McGraw-Hill, 1947, 1. kötet, 22.

Béla Bartók: Concerto for Orchestra

John N. Burk: “Béla Bartók: Concerto for Orchestra”, in Boston Symphony Orchestra Sixty-fourth Season 1944–1945, Concert Bulletin, Eight Programme, Friday afternoon, December 1 (program booklet), 442, 444.

Seven Sketches, op. 9

Béla Bartók: Seven Sketches, op. 9. New York, ©1950, E. B. Marks Music Corp. No. 12726–13, 3. (excerpt of Bartók’s introduction to a planned album of his piano works, ca 1945)

The Ten Easy Pieces For Piano

Béla Bartók: The Ten Easy Pieces For Piano, with a short autobiography of the composer from his own manuscript. London, ©1950, Suvini Zerboni, [2]

On New Hungarian Music, and the Relation between Folk Music and Art Music

A magyar zenéről

“A magyar zenéről” [On Hungarian Music], Aurora, I/3 (March 1911), 126–128.

Kodály Zoltán

“Kodály Zoltán”, Nyugat, XIV/3 (1 February 1921), 235–236.

U źródeł muzyki ludowej

“U źródeł muzyki ludowej” [At the Sources of Folk Music], Muzyka, II/6 (June 1925), 230–233.

Magyar népzene és új magyar zene

“Magyar népzene és új magyar zene” [Hungarian Folk Music and New Hungarian Music], Zenei Szemle, XII/3–4 (March–April 1928), 55–58 (translated by Bence Szabolcsi)

A népi zene hatása a mai műzenére

“Mi a népzene?” [What is Folk Music?], “A parasztzene hatása az újabb műzenére” [The Influence of Peasant Music on Modern Music], “A népzene jelentőségéről” [On the Significance of Folk Music], Új Idők, XXXVII/20 (10 May 1931), 626–627; XXXVII/23 (31 May 1931), 718–719; XXXVII/26 (21 June 1931), 818–819.

A népi zene hatása a mai műzenére

“Mi a népzene?” [What is Folk Music?], “A parasztzene hatása az újabb műzenére” [The Influence of Peasant Music on Modern Music], “A népzene jelentőségéről” [On the Significance of Folk Music], Magyar Minerva, II/7 (15 September 1931), 193–195; II/8 (15 October 1931), 225–228; II/9 (15 November 1931), 257–259. 

Hungarian Music

“Hungarian Music”, American Hungarian Observer, 4 June 1944, 3 and 7.

On Music History and Contemporary Music

Elektra. Strauss Richard operája

“Elektra. Strauss Richard operája. Bemutató előadás a m. kir. operaházban 1910. március 11-én” [Elektra. Opera by Richard Strauss. First performance in the Opera House on 11 March 1910], A zene, II/4 (April 1910), 57–58.

Delius-bemutató Bécsben

“Delius-bemutató Bécsben” [A Delius Première in Vienna], Zeneközlöny, IX/11 (1 April 1911), 340–342.

Liszt zenéje és a mai közönség

“Liszt zenéje és a mai közönség” [Liszt’s Music and Today’s Public], Népművelés, VI/17–18 (15 October 1911), 359–362.

A clavecinre írt művek előadása

“A clavecinre írt művek előadása” [The Performance of Works Written for the Clavecin], Zeneközlöny, X/7 (5 January 1912), 226–227.

Lettera da Budapest

“Lettera da Budapest”, Il Pianoforte, II/9 (15 September 1921), 277–278.

Liszt-problémák

“Liszt-problémák” [Liszt Problems], in Liszt a miénk! [Liszt is Ours!] Edited by the Memorial Committee of Liszt’s Pupils on the benefit of Ferenc Liszt’s symbolic tomb. Budapest: Dante, 1936, 53–67; offprint: Budapest: Hornyánszky V. Rt. Könyvnyomda, 1936.

Liszt Ferenc

“Liszt Ferenc. Székfoglaló a M. Tud. Akadémiában” [Ferenc Liszt. Inaugural lecture at the Hungarian Academy of Sciences], Nyugat, XXIX/3 (March 1936), 171–179.

Liszt Ferenc

“Liszt Ferenc. Bartók Béla székfoglalójának kivonata” [Ferenc Liszt. Summary of Béla Bartók’s inaugural lecture], Akadémiai Értesítő, XLVI/462 (January–May 1936), 29–34.

A gépzene

“A gépzene” [Mechanical Music], Szép Szó, 11. (Vol. IV, no. 1, February 1937), 1–11.

Polemical articles, book reviews, proposals, statements

Az Egyetemes Népdalgyűjtemény tervezete

Béla Bartók–Zoltán Kodály: “Az Egyetemes Népdalgyűjtemény tervezete” [Draft of the Universal Folk Song Collection], A Kisfaludy-Társaság Évlapja [Yearbook of the Kisfaludy Society], Új folyam XLVIII, 1913–1914. Budapest: Franklin Társulat, 1914, 373–377.

Bartók Béla és Kodály Zoltán előterjesztése a véleményes jelentésekre

“Bartók Béla és Kodály Zoltán előterjesztése a véleményes jelentésekre” [Béla Bartók and Zoltán Kodály’s Proposal to the Reports], A Kisfaludy-Társaság Évlapja [Yearbook of the Kisfaludy Society], Új folyam XLVIII, 1913–1914. Budapest: Franklin Társulat, 1914, 381–382.

Aki nem tud arabusul…

“Aki nem tud arabusul…” [He Who Knows No Arabic…], Szózat, III/32 (10 February 1921), 4.

[Motion in the Committee of Intellectual Cooperation of the League of Nations Concerning the Gramophone Recording of Outstanding Works of Contemporary Music and Music History (1931)]

“La discussion générale. Extraits des procès-verbaux du Comité Permanent des Lettres & des Arts. Musique et Film” and “Resolutions adoptées par le Comité Permanent des Lettres et des Arts”, in Les Arts et les Lettres à la Société des Nations. Première Session du Comité Permanent des Lettres et des Arts, Supplément au no. 7–8 du Bulletin de la Cooperation Intellectuelle. Paris: Institut International de Coopération Intellectuelle, [1931], 27–30.

Über die Herausgabe ungarischer Volkslieder

“Über die Herausgabe ungarischer Volkslieder”, Ungarische Jahrbücher, XI/3 (July 1931), 191–205.; offprint: Ungarische Bibliothek (hrsg. Julius von Farkas). Berlin–Leipzig: Walter de Gruyter, 1931.

[Letter to the Kisfaludy Society]

“A Kisfaludy Társaság nem siet a válasszal. Hány tévedés fér el egy kis Greguss-érem alatt?” [The Kisfaludy Society is in no hurry to answer. How many mistakes fit under a small Greguss Medal?], Népszava, 3 January 1936, 4.

Réponse à une attaque roumaine

“Réponse à une attaque roumaine”, Archivum Europae Centro-Orientalis, II/3–4 (Budapest, 1936), 233–244.; offprint, together with the article “La musique populaire des hongroise et des peuples voisins”: Études sur l’Europe Centre-Orientale / Ostmitteleuropäische Bibliothek 5. (ed. Imre Lukinich). Budapest, 1937, 37–48.

Antwort auf einen rumänischen Angriff

“Nachwort zu dem ‘Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Völker’ – Antwort auf einen rumänischen Angriff”, Ungarische Jahrbücher, XVI/2–3 (February 1936), 276–284, and offprint.

Gegenantwort an Heinrich Möller

“Gegenantwort an Heinrich Möller”, Ungarische Jahrbücher, XII/1–2 (April 1932), 130–131.; offprint: Ungarische Bibliothek (hrsg. Julius von Farkas). Berlin–Leipzig: Walter de Gruyter, 1932.

Válasz Petranuék támadására

“Válasz Petranuék támadására” [Answer to the Petranu Attack], Szép Szó, 13 (Vol. IV no. 3., April–May 1937), 263–272, and offprint.

Propositions de M. Bela Bartok concernant les éditions de textes authentiques (Urtextausgaben) des oeuvres musicales et les éditions en facsimile des manuscrits d’oeuvre musicales

“Propositions de M. Bela Bartok concernant les éditions de textes authentiques (Urtextausgaben) des oeuvres musicales et les éditions en facsimile des manuscrits d’oeuvre musicales”, in Proceedings of the Comité permanent des lettres et des arts, 2.ème session, convoquée á Francfort du 12 au 14 mai 1932

“Népzene és népdalok”

“ ‘Népzene és népdalok’ ” [Folk Music and Folk Songs], Szép Szó, 10 (Vol. III, no. 3, December 1936), 274–278.

[On Ravel]

„Hongrie”, La Revue Musicale, [XIX/187], Numéro Special, Hommage à Maurice Ravel (December 1938), 436. (244).

Prefaces and Notes to Editions of His Works

Magyar népdalok

Béla Bartók–Zoltán Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel [Hungarian Folk Songs for Voice and Piano]. Budapest, [1906], Rozsnyai B. K., 3, 26–27.

Bartók–Reschofsky: Zongoraiskola

Zongoraiskola [Piano School], írták Bartók Béla, Reschofsky Sándor. Budapest, [1913], Rózsavölgyi R. és Tsa. 3635, 1.

Konzert für Klavier und Orchester

“Bemerkungen zu Bartók’s Klavierkonzert / Notes on Bartók’s Piano Concerto”, in Béla Bartók: Konzert für Klavier und Orchester / Concerto pour piano et orchestre / Concerto for Piano and Orchestra. Partitur. Wien, 1927, Universal Edition U. E. 8777, [2]

Magyar népdalok (1933)

Béla Bartók– Zoltán Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel [Hungarian Folk Songs for Voice and Piano]. Második, átnézett kiadás [2nd, revised edition]. Budapest, [1933], Rozsnyai R.K. 1584, 2., 24–25.

Magyar népdalok (1938)

Béla Bartók– Zoltán Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel [Hungarian Folk Songs for Voice and Piano]. Második, átnézett kiadás [2nd, revised edition]. Budapest, [1938], Rózsavölgyi és Társa R.K. 1584, 2, 24–25.

Mikrokosmos

“Preface / Préface / Előszó” and “Notes / Notes / Jegyzetek”, in Béla Bartók: Mikrokosmos. 153 Progressive Piano Pieces in Six Volumes. London–New York, ©1940, Boosey & Hawkes H. 15196, 15197, 15192, 15191, 15189, 15187, [5–7], [2–4], [4–6], [3–5], [31–32], [52], [38–39], [44].

Violin Concerto

„Note”, in Béla Bartók: Concerto for Violin and Orchestra. Reduction for Violin and Pianoforte by the Composer. London, ©1941, Hawkes & Son B. & H. 8296, [1.]

Sonata for Two Pianos and Percussion

Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion. London, ©1942, Hawkes & Son B. & H. 8675, [3–4.]

Prefaces and Notes to Editions of Works by Other Composers

Bach–Bartók: Wohltemperirtes Klavier (1908)

Bach–Bartók: “Wohltemperirtes Klavier”. 48 preludium és fuga fokozatos összeállításban, ujjrenddel, előadási jelekkel és jegyzetekkel ellátta Bartók Béla [48 Preludes and Fugues in progressive order, provided with fingering, articulation and notes by Béla Bartók]. Budapest, [1908], Rozsnyai R.K. 246, 3, 54–55.

Beethoven: Sonaten

Sonaten für Pianoforte von L. van Beethoven / L. van Beethoven Zongoraszonátái [published works: op. 2/1–3, op. 7, op. 10/1–3, op. 13, op. 14/1–2, op. 22, op. 26, op. 27/1–2, op. 28, op. 31/1–3, op. 49/1–2, op. 53, op. 57, op. 78, op. 79, op. 90]. A kiadást átnézte / die Ausgabe revidiert von Bartók Béla. Budapest, [1909–1912], Rózsavölgyi R. és Tsa. 3281–85, 3318–22, 3377–82, 3515–23

Bach–Bartók: Wohltemperirtes Klavier (1913)

Bach–Bartók: “Wohltemperirtes Klavier”. 48 preludium és fuga fokozatos összeállításban, ujjrenddel, előadási jelekkel és jegyzetekkel ellátta Bartók Béla [48 Preludes and Fugues in progressive order, provided with fingering, articulation and notes by Béla Bartók]. Második, átdolgozott kiadás [2nd, revised edition]. Budapest, [1913], Rozsnyai R.K. 246, 3, 54–55.

Bach–Bartók: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach

Bach–Bartók: Könnyű kis zongoradabok (Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach című műből) [Easy Little Piano Pieces (from the Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach)]. Az elemi zongorajáték gyakorlati tananyaga [Practical curriculum for elementary piano playing] 3. Budapest, [1916], cop. 1924, Rózsavölgyi és Társa R. & Co. 3681, 2–3.

XVII and XVIII Century Italian Cembalo and Organ Music

“Editor’s Note”, in Béla Bartók: XVII and XVIII Century Italian Cembalo and Organ Music, Transcribed for Piano [11-volume series of works by Marcello, Rossi, della Ciaia, Frescobaldi, Zipoli]. New York, ©1930, Carl Fischer CC 25268–25278, [2.]

Scholarly Essays on Folk Music

Székely balladák

“Székely balladák” [Transylvanian Hungarian Ballads], Ethnographia, XIX/1 (January 1908), 43–52.; XIX/2 (March 1908), 105–115.

Dunántúli balladák

“Dunántúli balladák” [Transdanubian ballads], Ethnographia, XX/5 (October 1909), 301–305.

A hangszeres zene folkloreja Magyarországon

“A hangszeres zene folkloreja Magyarországon” [Instrumental Music Folklore in Hungary], Zeneközlöny, IX/5 (January 1911), 141–148; IX/7 (February 1911), 207–213; IX/10 (March 1911), 309–312; X/19 (April 1912), 601–604.

A magyar nép hangszerei

“A magyar nép hangszerei” [Folk Music Instruments of the Hungarians], Ethnographia, XXII/5 (October 1911), 305–310; XXIII/2 (March 1912), 110–114.

Primitív népi hangszerek Magyarországon

“Primitív népi hangszerek Magyarországon” [Primitive Folk Music Instruments in Hungary], Zenei Szemle, I/9 (November 1917), 273–5; I/10 (December 1917), 311–315.

Die Melodien der madjarischen Soldatenlieder

“Die Melodien der madjarischen Soldatenlieder”, Historisches Konzert am 12. Jänner 1918… veranstaltet von der Musikhistorischen Zentrale des k. u. k. Kriegsministeriums…, künstler. Leitung: Dr. Bernhard Paumgartner (program booklet, Universal Edition A. G., Wien), 36–42.

Erdélyi Magyarság. Népdalok

“Előljáró beszéd” [Preface] and “Zenei jelek magyarázata” [Explanation of the musical signs], in Béla Bartók–Zoltán Kodály: Erdélyi Magyarság. Népdalok [Transylvanian Hungarians. Folk Songs]. Budapest: Népies Irodalmi Társaság, [1923], 5–10.

Les Hongrois de Transylvanie. Chansons populaires

“Avant-propos” and “Explication des signes musicaux”, in Béla Bartók–Zoltán Kodály: Les Hongrois de Transylvanie. Chansons populaires. Budapest: Société de Littérature Populaire, [1923], 5–10.

Transylvanian Hungarians. Folksongs

“Preface” and “Explanation of the musical signs”, in Béla Bartók–Zoltán Kodály: Transylvanian Hungarians. Folksongs. Budapest: Popular Literary Society, [1923], 5–10.

Hungarian Peasant Music

“Hungarian Peasant Music”, The Musical Quarterly, XIX/3 (July 1933), 267–287 (translated by Theodor Baker)

Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje

Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje [Hungarian Folk Music and the Folk Music of Neighboring Peoples]. Népszerű Zenefüzetek 3. Ed. Antal Molnár. Budapest: Somló Béla, 1934.

Miért gyűjtünk népzenét?

“Miért gyűjtünk népzenét?” [Why Do We Collect Folk Music], Válasz, II/7–8 (July–August 1935), 397–400.

Dialectul muzical al românilor din Hunedoara

“Dialectul muzical al românilor din Hunedoara” [The Folk Music Dialect of the Hunedoara Romanians], Muzică şi Poezie, I/4 (February 1936), 6–14 (translated by Constantin Brăiloiu)

La musique populaire des Hongrois et des Peuples Voisins

“La musique populaire des Hongrois et des Peuples Voisins”, Archivum Europae Centro-Orientalis, II/3–4 (Budapest, 1936), 197–232.; offprint, together with the article „Réponse à une attaque roumaine”: Études sur l’Europe Centre-Orientale / Ostmitteleuropäische Bibliothek (ed. Imre Lukinich). Budapest, 1937.

Miért gyűjtünk népzenét?

“Miért gyűjtünk népzenét?” [Why Do We Collect Folk Music], in Az Országos Magyar Királyi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Évkönyve az 1934/35-iki tanévről [Yearbook of the Liszt Ferenc Hungarian Royal Academy of Music, 1934/35]. Ed. Dr. Kálmán Isoz. Budapest: Edition of the Liszt Ferenc Hungarian Royal Academy of Music, 1935, 3–7; offprint also.

Népzenegyűjtés

“Népzenegyűjtés” [Collecting Folk Music], Apollo, II/4 (1936), 31–39.

Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?

Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? A zenei folklore törvénykönyve [Why and How Do We Collect Folk Music. The Law Book of Music Folklore]. Népszerű zenefüzetek 5. Ed. Antal Molnár. Budapest: Somló Béla, 1936.

Muzica populară românească şi cea maghiară

“Muzica populară românească şi cea maghiară” [Romanian and Hungarian Folk Music], Muzică şi Poezie, I/9–10 (July–August 1936), 18–44. (Romanian translation by Constantin Brăiloiu of the sections concerning the relation between Hungarian and Romanian folk music)

Articles on Folk Music

Ungarische Bauernmusik

“Ungarische Bauernmusik”, Musikblätter des Anbruch, II/11–12 (June 1920), 422–424.

La Musique populaire Hongroise

“La Musique populaire Hongroise”, La Revue Musicale, II [recte: III]/1 (1 November 1921), 8–22. (translated by Albert Gyergyai)

Ungarische Volksmusik

“Ungarische Volksmusik”, Schweizerische Sängerzeitung, XXIII/2 (15 January 1933), 13–14; XXIII/3 (1 February 1933), 21–22; XXIII/4 (15 February 1933), 31–32; offprint: Bern: Unionsdruckerei, 1933.

Rumänische Volksmusik

“Rumänische Volksmusik”, Schweizerische Sängerzeitung, XXIII/17 (1 September 1933), 141–142; XXIII/18 (15 September 1933), 148–149; XXIII/20 (15 October 1933), 168–169; offprint: Bern: Unionsdruckerei, 1933.

[Foreword to Sándor Arany’s Choral Arrangements]

Buzavirág. Magyar népi férfikórus gyűjtemény Bartók Béla előszavával [Cornflower. Hungarian folk songs for men’s chorus with a foreword by Béla Bartók]. Ed. Sándor Arany. Tornalja: Kazinczy könyv- és lapkiadó szövetkezet, 1935, [1.]

Muzica populară românească

“Muzica populară românească”, Muzică şi Poezie, I/5 (March 1936), 18–22. (translated by Constantin Brăiloiu)

Halk müziği Hakkinda

Halk müziği Hakkɪnda. Bela Bartok’un 3 konferansɪ [About Folk Music. Three Lectures by Béla Bartók]. Ankara Halkevi Neşriyatɪ Büyük Boy No. 8. Ankara: Receb Ulusoğlu, 1936.

A régi magyar népzenéről

“A régi magyar népzenéről” [On Old Hungarian Folk Music], in Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára [Essays in Honor of Zoltán Kodály on His 60th Birthday], ed. Béla Gunda. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 1943, 5–8. (compiled by Bence Szabolcsi from excerpts of Bartók’s Ungarische Volksmusik and Neue Ergebnisse der Volksmusikforschung in Ungarn)

Lexikon Articles

Hungarian Musical Instruments

“Hungarian Musical Instruments”, in A Dictionary of Modern Music and Musicians, ed. A. Eaglefield-Hull. London: J. M. Dent & Sons, 1924, 243–244.

Hungarian Folk-Music

“Hungarian Folk-Music”, in A Dictionary of Modern Music and Musicians, ed. A. Eaglefield-Hull. London: J. M. Dent & Sons, 1924, 243.

Rumanian Folk-Music

“Rumanian Folk-Music”, in A Dictionary of Modern Music and Musicians, ed. A. Eaglefield-Hull. London: J. M. Dent & Sons, 1924, 426–427.

Slovak Folk-Music

“Slovak Folk-Music”, in A Dictionary of Modern Music and Musicians, ed. A. Eaglefield-Hull. London: J. M. Dent & Sons, 1924, 460–461.

Rumänische Volksmusik

“Rumänische Volksmusik”, in Das Neue Musiklexikon, hrsg. Alfred Einstein. Berlin: Max Hesse’s Verlag, 1926, 546–547.

Slowakische Volksmusik

“Slowakische Volksmusik”, in Das Neue Musiklexikon, hrsg. Alfred Einstein. Berlin: Max Hesse’s Verlag, 1926, 603.

Ungarische Musikinstrumente

“Ungarische Musikinstrumente”, in Das Neue Musiklexikon, hrsg. Alfred Einstein. Berlin: Max Hesse’s Verlag, 1926, 657–659.

Ungarische Volkmusik

“Ungarische Volksmusik”, in Das Neue Musiklexikon, hrsg. Alfred Einstein. Berlin: Max Hesse’s Verlag, 1926, 659.

Magyar népi hangszerek

“Magyar népi hangszerek” [Hungarian Folk Instruments], in Zenei Lexikon [Dictionary of Music], ed. Bence Szabolcsi and Aladár Tóth. Budapest: Győző Andor, 1930–1931. Vol. II, 58–63.

Román népzene

“Román népzene” [Romanian Folk Music], in Zenei Lexikon [Dictionary of Music], ed. Bence Szabolcsi and Aladár Tóth. Budapest: Győző Andor, 1930–1931. Vol. II, 419–420.

Szlovák népzene

“Szlovák népzene” [Slovak Folk Music], in Zenei Lexikon [Dictionary of Music], ed. Bence Szabolcsi and Aladár Tóth. Budapest: Győző Andor, 1930–1931. Vol. II, 571–572.

Magyar népzene

„Magyar népzene” [Hungarian Folk Music], in Révai Nagy Lexikona [Révai’s Great Lexicon], Volume XXI (supplement: A–Z). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935, 571–572.

Román népzene

„Román népzene” [Romanian Folk Music], in Révai Nagy Lexikona [Révai’s Great Lexicon], Volume XXI (supplement: A–Z). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935, 725–726.

Szlovák népzene

„Szlovák népzene” [Slovak Folk Music], in Révai Nagy Lexikona [Révai’s Great Lexicon], Volume XXI (supplement: A–Z). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935, 776–777.

Muzica populară românească

“Muzica populară românească” [Romanian Folk Music], Muzică şi Poezie, I/6 (April 1936), 21–24 (translated by Constantin Brăiloiu)

Muzica populară românească

“Muzica populară românească” [Romanian Folk Music], Muzică şi Poezie, I/6 (April 1936), 24. (translated by Constantin Brăiloiu)

Szabolcsi Bence (Benedikt)

“Szabolcsi, Bence (Benedikt)”, in The Universal Jewish Encyclopedia, ed. Isaac Landman. New York: The Universal Jewish Encyclopdia, Inc., 1943, Volume 10, 138.

Comparative Music Folklore

Az összehasonlító zenefolklore

“Az összehasonlító zenefolklore” [Comparative Music Folklore], Új Élet. Népművelés, VII/1–2 (January 1912), 109–114.

Les Recherches sur le Folklore musicale en Hongrie

“Les Recherches sur le Folklore musicale en Hongrie”, in Art Populaire. Travaux artistiques et scientifiques du 1er Congrès international des arts populaires, Prague 1928. Paris: Editions Duchartres, 1931. Volume II, 127–128.

Magyarországi népzenei kutatások

“Magyarországi népzenei kutatások” [Folk Music Research in Hungary], in Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott jelentések a magyar népművészetről [Reports on Hungarian Folk Art Presented at the 1928 International Folk Music Congres in Prague]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1929, 44–51.

Cercetările de folklor muzical in Ungaria

“Cercetările de folklor muzical in Ungaria” [Folk Music Research in Hungary], Muzică şi Poezie, I/12 (October 1936), 18–19. (translated by Constantin Brăiloiu)

Race Purity in Music

“Race Purity in Music”, Modern Music, XIX/3 (March–April 1942), 153–155.

The Theory and Practice of Folk Music Research

Fölhívás a magyar közönséghez

Béla Bartók– Zoltán Kodály: “Fölhívás a magyar közönséghez” [Appeal to the Hungarian Public], [1906]

Musikfolklore

“Musikfolklore”, Musikblätter des Anbruch, I/3–4 (December 1919), 102–106.