Bartók–Reschofsky: Zongoraiskola

Zongoraiskola [Piano School], írták Bartók Béla, Reschofsky Sándor. Budapest, [1913], Rózsavölgyi R. és Tsa. 3635, 1.

Collected edition: –

Source: BBA

Complete document

AZ ELEMI
ZONGORAJÁTÉK GYAKORLATI TANANYAG »
BARTÓK BÉLA — RESCHOFSKY SÁNDOR ZONGORA ISKOLA.
A zongora iskola az 1. évfolyam tanítási anyagát foglalja teljesen magában, az összeségét adja a zongoratechnika valamennyi csirájának. A következő évfolyamok anyagát a szerzők zongora iskola keretébe szorítani nem tartották célszerűnek; ez az anyag mint technikai gyakorlatok, etűdök és előadási darabok külön-külön jelentek meg, mint a zongora iskola folytatása, kiegészítő része. Az iskola anyaga szisztematikus sorrendbe van foglalva; ezért az előadási darabok megszerkesztése szigorúan alkalmazva van a gyakorlatokban fokozatosan felmerülő technikai problémákhoz.
Az iskola beosztása a következő: 1. Hallási gyakorlatok a hangmagasság fogalmának ismertetése céljából. 2. Hang- jegyek-szünetjelek. 3. Ritmusgyakorlatok, ütem. 4.Billentyűzet, vonalrendszer, kulcs. 5. A testtartás. 6. A kéztartás. 7.Különkezes gyakorlatok. 8. Legato és non legato gyakorlatok. 9. Csuklógyakorlatok. 10. Kétkezes játék. 11. A segédvonal. 12. A helyérzék fejlesztése. 13. A staccato játék. 14. Staccato és legato váltakozva. 15. Gyakorlatok nem szomszédos ujjakkal. 16. A hangsúly. 17. A triola. 18. Súlyos és súlytalan ütemrészek. 19. Crescendo, decrescendo. 20. Kettősfogások. 21. Két- szólamuság egy kézben. 22. Tempo. 23. öt billentyűnél nagyobb fogások. 24. Ujjváltás egy billentyűn. 25. Fél-és egész hang elmélete. 26. A skálák elmélete. 27. A szinkópa. 28. A harmonikus moll skálák elmélete. 29. A fő hármas- hangzatok elmélete. 30. Alá és föltevés. 31. Skálák játszása. 32. Akkordok játszása. 33. Akkordok felbontva. 34. Skálák sextekben. 35. A melodikus moll skála, 36. A hang és szünet- :°gyek értékeinek áttekintő táblázata. 37. A billentyűzet.
Ára 4 korona 80 fill.
RESCHOFSKY SÁNDOR TECHNIKAI GYAKORLATOK.
zongoraoktatásnak egyik lényeges hibája az hiábavaló anyagot hordtak össze és annak fel a tanár. Ennek kiküszöbölésére megfelelő technikai gyakorlatokat gyakorló osztály növendékei technikai gyakorlatok elvégzése után 3 korona.
volt, csak kis részét könnyű válog. állított össze a használatára Reschofsky közvetlen a Bartók-Reschovsky játszhatók.
.
atók és megrendelhetők a kiadónál:
GYI ÉS TÁRSA
zeneműkiadó, könyvkereskedő

BUDAPEST

BACH J. S. — BARTÓK BÉLA
12 KIS ZONGORADARAB.
Ebben a füzetben kiadott kis zongoradarabok Kezdő zongorázók részére van szánva, előadási jelekkel, ujjrenddel és jegyzetekkel ellátva. A füzet első fele a tanulási idő 2. esztendő L gyakorló osztály, a második fele 3. esztendő II. gyakorló osztály tanulmányi anyaga. A darabok Bachnak „Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach“ cimü gyűjteményéből származnak. Bartók tisztelettel nyúlt e müvekhez. Nem változtatott rajtuk, mindössze néhány ékesitést hagyott el, mint a mai zongorához kevésbbé illőt Különös érdeme előadási jeleinek egyértelműsége. Megfelel az ifjúsági müvek eszményének: igénytelen, könnyen megközelithető formában jelentős tartalmat nyújt Ara 2 kor. 50 fül.
DR. KOVÁCS SÁNDOR VÁLOGATOTT KÖNNYŰ ELŐADÁSI DABABOK
I. FÜZET.
Dr. Kovács Sándor: Válogatott könnyű előadási darabjai 1. füzete a legértékesebb klassikus előadási darabokat tartalmazza. Előadási jelekkel, ujjrenddel és jegyzetekkel van ellátva és a tanulási idő 2. esztenő, I. gyakorló osztály növendékei részére van szánva. A gyűjtemény a zongora pedagógia nélkülözhetetlen segédeszköze, mert a darabok a klassikusok gyöngyeiből vannak válogatva. A legbájosabb előadási darabok sorozata, melyet valaha ily könnyű fokon írtak.
Ára 3 korona.
RESCHOFSKY SÁNDOR
VÁLOGATOTT KÖNNYŰ TANULMÁNYOK
I. FÜZET.
Ebben a füzetben kiadott 17 etüd második
esztendőjének 1. gyakorló osztályának tananyaga. A füzet anyaga a leggondosabban van összeválogatva, Hummel J. N.: Anweisung zum Pianoforte-Spiele. — Czerny C. 125 Passagenübungen, op. 261. — Herz H. 24 etudes tres faciles, op. 151. müvekből. A tanulmányok rendszeres gyakorlására fontos utasításokat ad a szerző. Az egyes tanulmányok előadási jelekkel, ujjrenddel és jegyzetekkel vannak ellátva.
Ára 2 kor. 50 fill.

Zongoraiskolánk az 1. évfolyam tanítási anyagát foglalja teljesen magában,- összességet adja a zongoratechnika valamennyi csirájának. A következő évfolyamok anyagát zongoraiskola keretébe szorítani nem tartottuk célszerűnek,- ez mint technikai gyakorlatok, etűdök és előadási darabok külön-külön fog folytatásképen megjelenni. Az anyagot szisztematikus sorrendbe foglaltuk,- ezért az előadási darabokat a gyakorlatokban fokozatosan felmerülő technikai problémákhoz szigorúan alkalmazva szerkesztettük meg. Kivétel az utolsó nehány darab, amely mintegy összefoglalását adja az összes az előbbi darabokban előforduló technikai nehézségeknek.
Távol áll tőlünk, hogy az általunk ajánlott kéztartást az egyedül célhoz vezetőnek mondjuk. Csupán arra akarunk hivatkozni, hogy az ujj-és csuklómozgás egyenrangú kihasználásán alapul a legtöbb zongoravirtuóz technikája.
Budapesten, 1913, május havában
Bartók Béla. Reschofsky Sándor.
R. és Tsa 3635