Nyelv: Hungarian

Bartók Béla: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre

“Bartók Béla: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre” [Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion], in Filharmóniai Társaság „B” sorozat I. bérleti hangverseny [Philharmonic Society, “B” Series, 1st Subscription Concert] (Budapest, Royal Opera House, program booklet of the 31 October 1938), 9–10. (Hungarian translation)

A gépzene

“A gépzene” [Mechanical Music], Szép Szó, 11. (Vol. IV, no. 1, February 1937), 1–11.

Halk müziği Hakkinda

Halk müziği Hakkɪnda. Bela Bartok’un 3 konferansɪ [About Folk Music. Three Lectures by Béla Bartók]. Ankara Halkevi Neşriyatɪ Büyük Boy No. 8. Ankara: Receb Ulusoğlu, 1936.

“Népzene és népdalok”

“ ‘Népzene és népdalok’ ” [Folk Music and Folk Songs], Szép Szó, 10 (Vol. III, no. 3, December 1936), 274–278.

Liszt Ferenc

“Liszt Ferenc. Bartók Béla székfoglalójának kivonata” [Ferenc Liszt. Summary of Béla Bartók’s inaugural lecture], Akadémiai Értesítő, XLVI/462 (January–May 1936), 29–34.

Liszt Ferenc

“Liszt Ferenc. Székfoglaló a M. Tud. Akadémiában” [Ferenc Liszt. Inaugural lecture at the Hungarian Academy of Sciences], Nyugat, XXIX/3 (March 1936), 171–179.

Liszt-problémák

“Liszt-problémák” [Liszt Problems], in Liszt a miénk! [Liszt is Ours!] Edited by the Memorial Committee of Liszt’s Pupils on the benefit of Ferenc Liszt’s symbolic tomb. Budapest: Dante, 1936, 53–67; offprint: Budapest: Hornyánszky V. Rt. Könyvnyomda, 1936.

Válasz Petranuék támadására

“Válasz Petranuék támadására” [Answer to the Petranu Attack], Szép Szó, 13 (Vol. IV no. 3., April–May 1937), 263–272, and offprint.

[Letter to the Kisfaludy Society]

“A Kisfaludy Társaság nem siet a válasszal. Hány tévedés fér el egy kis Greguss-érem alatt?” [The Kisfaludy Society is in no hurry to answer. How many mistakes fit under a small Greguss Medal?], Népszava, 3 January 1936, 4.

[Foreword to Sándor Arany’s Choral Arrangements]

Buzavirág. Magyar népi férfikórus gyűjtemény Bartók Béla előszavával [Cornflower. Hungarian folk songs for men’s chorus with a foreword by Béla Bartók]. Ed. Sándor Arany. Tornalja: Kazinczy könyv- és lapkiadó szövetkezet, 1935, [1.]

Szlovák népzene

„Szlovák népzene” [Slovak Folk Music], in Révai Nagy Lexikona [Révai’s Great Lexicon], Volume XXI (supplement: A–Z). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935, 776–777.

Román népzene

„Román népzene” [Romanian Folk Music], in Révai Nagy Lexikona [Révai’s Great Lexicon], Volume XXI (supplement: A–Z). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935, 725–726.

Magyar népzene

„Magyar népzene” [Hungarian Folk Music], in Révai Nagy Lexikona [Révai’s Great Lexicon], Volume XXI (supplement: A–Z). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935, 571–572.

Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?

Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? A zenei folklore törvénykönyve [Why and How Do We Collect Folk Music. The Law Book of Music Folklore]. Népszerű zenefüzetek 5. Ed. Antal Molnár. Budapest: Somló Béla, 1936.

Népzenegyűjtés

“Népzenegyűjtés” [Collecting Folk Music], Apollo, II/4 (1936), 31–39.

Miért gyűjtünk népzenét?

“Miért gyűjtünk népzenét?” [Why Do We Collect Folk Music], Válasz, II/7–8 (July–August 1935), 397–400.

Miért gyűjtünk népzenét?

“Miért gyűjtünk népzenét?” [Why Do We Collect Folk Music], in Az Országos Magyar Királyi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Évkönyve az 1934/35-iki tanévről [Yearbook of the Liszt Ferenc Hungarian Royal Academy of Music, 1934/35]. Ed. Dr. Kálmán Isoz. Budapest: Edition of the Liszt Ferenc Hungarian Royal Academy of Music, 1935, 3–7; offprint also.

Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje

Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje [Hungarian Folk Music and the Folk Music of Neighboring Peoples]. Népszerű Zenefüzetek 3. Ed. Antal Molnár. Budapest: Somló Béla, 1934.

A régi magyar népzenéről

“A régi magyar népzenéről” [On Old Hungarian Folk Music], in Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára [Essays in Honor of Zoltán Kodály on His 60th Birthday], ed. Béla Gunda. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 1943, 5–8. (compiled by Bence Szabolcsi from excerpts of Bartók’s Ungarische Volksmusik and Neue Ergebnisse der Volksmusikforschung in Ungarn)

[44 Duos for Two Violins]

Supplement to the concert brochure of the Új Magyar Zeneegyesület (UMZE) [New Hungarian Music Society] in the Great Hall of the Liszt Academy of Music in Budapest, 20 January 1932, facsimile of the composer’s autograph (reproduced with the introductions to the other works present on the programme)

A népi zene hatása a mai műzenére

“Mi a népzene?” [What is Folk Music?], “A parasztzene hatása az újabb műzenére” [The Influence of Peasant Music on Modern Music], “A népzene jelentőségéről” [On the Significance of Folk Music], Magyar Minerva, II/7 (15 September 1931), 193–195; II/8 (15 October 1931), 225–228; II/9 (15 November 1931), 257–259. 

A népi zene hatása a mai műzenére

“Mi a népzene?” [What is Folk Music?], “A parasztzene hatása az újabb műzenére” [The Influence of Peasant Music on Modern Music], “A népzene jelentőségéről” [On the Significance of Folk Music], Új Idők, XXXVII/20 (10 May 1931), 626–627; XXXVII/23 (31 May 1931), 718–719; XXXVII/26 (21 June 1931), 818–819.

Szlovák népzene

“Szlovák népzene” [Slovak Folk Music], in Zenei Lexikon [Dictionary of Music], ed. Bence Szabolcsi and Aladár Tóth. Budapest: Győző Andor, 1930–1931. Vol. II, 571–572.

Román népzene

“Román népzene” [Romanian Folk Music], in Zenei Lexikon [Dictionary of Music], ed. Bence Szabolcsi and Aladár Tóth. Budapest: Győző Andor, 1930–1931. Vol. II, 419–420.

Magyar népi hangszerek

“Magyar népi hangszerek” [Hungarian Folk Instruments], in Zenei Lexikon [Dictionary of Music], ed. Bence Szabolcsi and Aladár Tóth. Budapest: Győző Andor, 1930–1931. Vol. II, 58–63.

Magyarországi népzenei kutatások

“Magyarországi népzenei kutatások” [Folk Music Research in Hungary], in Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott jelentések a magyar népművészetről [Reports on Hungarian Folk Art Presented at the 1928 International Folk Music Congres in Prague]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1929, 44–51.

Bartók Béla: A csodálatos mandarin. Suite. Op. 19.

“Bartók Béla: A csodálatos mandarin. Suite. Op. 19.” [Béla Bartók: The Miraculous Mandarin. Suite. Op. 19.], Budapesti koncertélet 1. műsorszáma [Budapest Concert Life No. 1], Budapest (1928), Rózsavölgyi és Társa, 2.

Magyar népzene és új magyar zene

“Magyar népzene és új magyar zene” [Hungarian Folk Music and New Hungarian Music], Zenei Szemle, XII/3–4 (March–April 1928), 55–58 (translated by Bence Szabolcsi)

Erdélyi Magyarság. Népdalok

“Előljáró beszéd” [Preface] and “Zenei jelek magyarázata” [Explanation of the musical signs], in Béla Bartók–Zoltán Kodály: Erdélyi Magyarság. Népdalok [Transylvanian Hungarians. Folk Songs]. Budapest: Népies Irodalmi Társaság, [1923], 5–10.

Bartók Béla és Kodály Zoltán előterjesztése a véleményes jelentésekre

“Bartók Béla és Kodály Zoltán előterjesztése a véleményes jelentésekre” [Béla Bartók and Zoltán Kodály’s Proposal to the Reports], A Kisfaludy-Társaság Évlapja [Yearbook of the Kisfaludy Society], Új folyam XLVIII, 1913–1914. Budapest: Franklin Társulat, 1914, 381–382.

Az Egyetemes Népdalgyűjtemény tervezete

Béla Bartók–Zoltán Kodály: “Az Egyetemes Népdalgyűjtemény tervezete” [Draft of the Universal Folk Song Collection], A Kisfaludy-Társaság Évlapja [Yearbook of the Kisfaludy Society], Új folyam XLVIII, 1913–1914. Budapest: Franklin Társulat, 1914, 373–377.

[Tánc-suite]

Cs. A.: “Az ötvenéves Budapest. A Filharmóniai Társaság mai rendkívüli díszhangversenye Pest, Buda, Óbuda egyesítésének félszázados évfordulója alkalmából” [The Fifty Year-Old Budapest. Today’s Extraordinary Gala Concert of the Philharmonic Society on the Occasion of the Golden Jubilee of the Unification of Pest, Buda and Óbuda], Magyar Színpad, XXVI/324 (19 November 1923), 1.

Küzdelmes út a harcoktól az elismerésig…

“Küzdelmes út a harcoktól az elismerésig…” [Rugged Way from Struggles to Recognition…], Színházi Élet, XVIII/51 (18–25 December 1927), 49–51. (abridged version of Önéletrajzom)

Önéletrajzom

“Önéletrajzom” [My Autobiography], Magyar Írás, I/2 (May 1921), 33–36 (translated by Károly Kristóf)

Bartók Béla (Önéletrajz)

“Bartók Béla (Önéletrajz)” [Autobiography], in Az Est Hármaskönyve. Lexikon az újságolvasó számára [The Three-Part Book of Az Est. Dictionary for News Readers]. Budapest: Az Est Lapkiadó Rt., 1923, 77–84. (Hungarian translation by Bartók)

Aki nem tud arabusul…

“Aki nem tud arabusul…” [He Who Knows No Arabic…], Szózat, III/32 (10 February 1921), 4.

Kodály Zoltán

“Kodály Zoltán”, Nyugat, XIV/3 (1 February 1921), 235–236.

A kékszakállú herceg vára

“ ‘A kékszakállú herceg vára’. Az Operaház újdonsága. I. Szerzők a darabjukról” [Duke Bluebeard’s Castle. Novelty of the Opera House. I. Author and Composer on Their Work], Magyar Színpad, XXI/143 (24 May 1918), 2.

Primitív népi hangszerek Magyarországon

“Primitív népi hangszerek Magyarországon” [Primitive Folk Music Instruments in Hungary], Zenei Szemle, I/9 (November 1917), 273–5; I/10 (December 1917), 311–315.

A fából faragott királyfi

“ ‘A fából faragott királyfi’. A M. Kir. Operaház bemutatójához. II. A zeneszerző a darabjáról” [The Wooden Prince. To the Première of the Royal Opera House. II. The Composer on His Work], Magyar Színpad, XX/105 (12 May 1917), 2.

Bach–Bartók: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach

Bach–Bartók: Könnyű kis zongoradabok (Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach című műből) [Easy Little Piano Pieces (from the Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach)]. Az elemi zongorajáték gyakorlati tananyaga [Practical curriculum for elementary piano playing] 3. Budapest, [1916], cop. 1924, Rózsavölgyi és Társa R. & Co. 3681, 2–3.

Bartók–Reschofsky: Zongoraiskola

Zongoraiskola [Piano School], írták Bartók Béla, Reschofsky Sándor. Budapest, [1913], Rózsavölgyi R. és Tsa. 3635, 1.

Az összehasonlító zenefolklore

“Az összehasonlító zenefolklore” [Comparative Music Folklore], Új Élet. Népművelés, VII/1–2 (January 1912), 109–114.

A clavecinre írt művek előadása

“A clavecinre írt művek előadása” [The Performance of Works Written for the Clavecin], Zeneközlöny, X/7 (5 January 1912), 226–227.

A magyar nép hangszerei

“A magyar nép hangszerei” [Folk Music Instruments of the Hungarians], Ethnographia, XXII/5 (October 1911), 305–310; XXIII/2 (March 1912), 110–114.

A hangszeres zene folkloreja Magyarországon

“A hangszeres zene folkloreja Magyarországon” [Instrumental Music Folklore in Hungary], Zeneközlöny, IX/5 (January 1911), 141–148; IX/7 (February 1911), 207–213; IX/10 (March 1911), 309–312; X/19 (April 1912), 601–604.

Liszt zenéje és a mai közönség

“Liszt zenéje és a mai közönség” [Liszt’s Music and Today’s Public], Népművelés, VI/17–18 (15 October 1911), 359–362.

Delius-bemutató Bécsben

“Delius-bemutató Bécsben” [A Delius Première in Vienna], Zeneközlöny, IX/11 (1 April 1911), 340–342.

A magyar zenéről

“A magyar zenéről” [On Hungarian Music], Aurora, I/3 (March 1911), 126–128.

Bartók Béla

“Bartók Béla”, in Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja [Almanac of the Association of Budapest Journalists]. Budapest: Világosság, 1911, 292.

Elektra. Strauss Richard operája

“Elektra. Strauss Richard operája. Bemutató előadás a m. kir. operaházban 1910. március 11-én” [Elektra. Opera by Richard Strauss. First performance in the Opera House on 11 March 1910], A zene, II/4 (April 1910), 57–58.

Beethoven: Sonaten

Sonaten für Pianoforte von L. van Beethoven / L. van Beethoven Zongoraszonátái [published works: op. 2/1–3, op. 7, op. 10/1–3, op. 13, op. 14/1–2, op. 22, op. 26, op. 27/1–2, op. 28, op. 31/1–3, op. 49/1–2, op. 53, op. 57, op. 78, op. 79, op. 90]. A kiadást átnézte / die Ausgabe revidiert von Bartók Béla. Budapest, [1909–1912], Rózsavölgyi R. és Tsa. 3281–85, 3318–22, 3377–82, 3515–23

II. suite. Op. 4

“Bartók: II. suite. Op. 4.”, Zeneközlöny, VIII/7 (20 November 1909), 89–92.

Dunántúli balladák

“Dunántúli balladák” [Transdanubian ballads], Ethnographia, XX/5 (October 1909), 301–305.

Székely balladák

“Székely balladák” [Transylvanian Hungarian Ballads], Ethnographia, XIX/1 (January 1908), 43–52.; XIX/2 (March 1908), 105–115.

Bach–Bartók: Wohltemperirtes Klavier (1913)

Bach–Bartók: “Wohltemperirtes Klavier”. 48 preludium és fuga fokozatos összeállításban, ujjrenddel, előadási jelekkel és jegyzetekkel ellátta Bartók Béla [48 Preludes and Fugues in progressive order, provided with fingering, articulation and notes by Béla Bartók]. Második, átdolgozott kiadás [2nd, revised edition]. Budapest, [1913], Rozsnyai R.K. 246, 3, 54–55.

Magyar népdalok (1938)

Béla Bartók– Zoltán Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel [Hungarian Folk Songs for Voice and Piano]. Második, átnézett kiadás [2nd, revised edition]. Budapest, [1938], Rózsavölgyi és Társa R.K. 1584, 2, 24–25.

Magyar népdalok (1933)

Béla Bartók– Zoltán Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel [Hungarian Folk Songs for Voice and Piano]. Második, átnézett kiadás [2nd, revised edition]. Budapest, [1933], Rozsnyai R.K. 1584, 2., 24–25.

Magyar népdalok

Béla Bartók–Zoltán Kodály: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel [Hungarian Folk Songs for Voice and Piano]. Budapest, [1906], Rozsnyai B. K., 3, 26–27.

1. szvit nagyzenekarra (op. 3)

“Bartók B.: I. szvit nagy zenekarra (op. 3.)”, Zeneközlöny, VII/6 (19 December 1908), 67–70.

Kossuth. Szinfóniai költemény

“Kossuth. Szinfóniai költemény. Írta Bartók Béla”, Zeneközlöny, II/6 (11 January 1904), 82–87.