Műfaj: Zenetörténeti kérdésekről, kortársakról

A gépzene

„A gépzene”, Szép Szó, 11. (IV. kötet, 1. füzet, 1937. február), 1–11.

Liszt Ferenc

„Liszt Ferenc. Bartók Béla székfoglalójának kivonata”, Akadémiai Értesítő, XLVI/462 (1936. január–május), 29–34.

Liszt Ferenc

„Liszt Ferenc. Székfoglaló a M. Tud. Akadémiában”, Nyugat, XXIX/3 (1936. március), 171–179.

Liszt-problémák

„Liszt-problémák”, in Liszt a miénk! Liszt Ferenc szimbolikus sírja javára sajtó alá rendezte a Liszt növendékek emlékbizottsága. Budapest: Dante, 1936, 53–67.; különnyomat: Budapest: Hornyánszky V. Rt. Könyvnyomda, 1936.

Lettera da Budapest

„Lettera da Budapest”, Il Pianoforte, II/9 (1921. szeptember 15.), 277–278.

Lettera da Budapest

„Lettera da Budapest”, Il Pianoforte, II/5 (1921. május 15.), 153–154.

Elektra. Strauss Richard operája

„Elektra. Strauss Richard operája. Bemutató előadás a m. kir. operaházban 1910. március 11-én”, A zene, II/4 (1910. április), 57–58.