Liszt-problémák

„Liszt-problémák”, in Liszt a miénk! Liszt Ferenc szimbolikus sírja javára sajtó alá rendezte a Liszt növendékek emlékbizottsága. Budapest: Dante, 1936, 53–67.; különnyomat: Budapest: Hornyánszky V. Rt. Könyvnyomda, 1936.

Gyűjteményes kiadás: BÖI, 697–706.; Essays, 501–510.

További változatok: Liszt Ferenc (Nyugat, rövidebb változat), Liszt Ferenc (Akadémiai Értesítő, kivonat); A propos du Jubilé Liszt (francia fordítás)

Forrás: BBA

Teljes dokumentum

Különnyomat:

Teljes dokumentum