A kékszakállú herceg vára

„»A kékszakállú herceg vára«. Az Operaház újdonsága. I. Szerzők a darabjukról”, Magyar Színpad, XXI/143 (1918. május 24.), 1.

Gyűjteményes kiadás: BÖI, 776.; Essays, 407.; BBI/1, 61.

Forrás: FSZEK

Teljes dokumentum

„A kékszakállú herceg vára”
Operaház mai újdonsága

Szerzők a darabjukról
„A kékszakállú herceg vára“ cimű misztériumot 1911 márciusától szeptemberig zenésítettem meg. Ez az első színpadi és egyúttal első vokális müvem. Az akkori viszonyok nem voltak alkalmasak arra, hogy müvemet előadassam, úgy, hogy csak A fából faragott királyfi“ szinrekerülése után mutattam be Bánffy Miklós grófnak és Tango karmesternek. Nagy hálával tartozom nekik, hogy fáradságot nem kimélve Ilyen elsőrangú előadásban hozták színre. Haselbeck Olga és Kálmán Oszkár is olyan tökéletesen éneklik szerepeiket, hogy az előadás teljesen utolérte elképzelésemet.
Bartók Béla,
A kékszakállú herceg vára“ cimü misztériumomat nyolc esztendővel ezelőtt Írtam Bartók Béla és Kodály Zoltán számára, azért, mert alkalmat akartam nekik adni ura, hogy színpadi muzsikát írhassanak. A fáiból faragott királyfi“ cimü táncjátékom is csupán Bartók kedvéért készült) Nagyon sok embernek az a véleménye hogy ezek a szövegek rosszak. Azonban, sajnos, Abban az időben az írók még nem nagyon Tolongtak Bartók Béla körül, mert vagy futó- bolondnak, vagy rosszhiszemű szélhámosnak tartották, úgy, hogy nem volt más, akitől szöveget kaphatott volna. Most Bartók megírta balletjét és megírta első operáját és kivívta velük magának azt az elismerést, amely zsenijének kijár. Az én szövegeim tehát betöltötték, hivatásukat. Egyéb mondanivalóm róluk nincsen. Ha most már majd jönnek mások, akik szebb szövegeket írnak Bartók Béla számára, én csak örülni fogok neki.
Balázs Béla.