Bartók Béla

„Bartók Béla”, in Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja. Budapest: Világosság, 1911, 292.

Gyűjteményes kiadás: BÖI, 7.; DocB/2, 111–112.

Forrás: OSZK

Teljes dokumentum

BUDAPESTI
ÚJSÁGÍRÓK
EGYESÜLETE
ALMANACHJA

Bartók Béla.
Születtem Nagyszentmiklóson 1881-ben. 3 éves koromban kezdtem dobolni, 4 éves koromban zongorázni, 8 éves koromban komponálni. Első tanitóm édesanyám volt ; később Pozsonyban Erkel László, mig végre érettségi után Budapestre kerültem Koeszler és Thománhoz. Zenei tanulmányaim befejeztével itthon és idegenben mint koncertező próbáltam szerencsét. De ehhez nem volt bennem elegendő lelki nyugodtság és testi erő, tehát pedagógiai működésre kellett magamat rászánnom : igy kerültem a budapesti kir. Zeneakadémiára mint zongoratanár. Közben első zenekari suitemmel tetszést, zongoradarabjaimmal és vonósnégyesemmel megbotránkozást arattam, ami tekintve, hogy első suitem nem valami eredeti szerzemény, egészen természetes eredménynek mondható. A zenét — Írással párhuzamosan mindig jobban és jobban kerültem bele zenefolklore tanulmányokba — kezdve magyar anyagon, áttérve a szomszédos népekére ; ez a tudományág ezideig még olyan árva, olyan szűz, hogy jóformán exotikumnak szokták tekinteni. Valószinüleg ezért vonzódom olyan nagyon hozzá. Azt hiszem, nem fogok csak Magyar- országra szorítkozni ; talán megadatik nekem, hogy messzebbre,, vadabb, egészen járatlan utakra elkerüljek.