1. szvit nagyzenekarra (op. 3)

„Bartók B.: I. szvit nagy zenekarra (op. 3.)”, Zeneközlöny, VII/6 (1908. december 19), 67–70.

Gyűjteményes kiadás: Demény/1906–1914, 449–452.

További változat: Suite für Orchester

Forrás: ZTI

Teljes dokumentum


Bartók B: I. szvit nagy zenekarra.
(op. 3.)
Az első tétel (Allegro 2/4, e dur) ezzel a derült, de energikus hangulatú témával kezdődik
mely tovább fejlesztve, mint színes zenekép rajzolódik elénk. Egy hosszú é fermata után lép föl a második téma
A melléktéma bemutatását újból főtéma követi és pedig először g durban aztán d és a durban, végre visszatérünk az alaphangnembe.
Ekkor következik a harmadik téma
p dolce
1.
stb.
stb.
2.
Fafúv.
Vonósok.
3.
stb.
Klar.
68 ZENEKÖZLÖNY 1908
Most egy kidolgozásféle részt hallunk, melyben az első téma a fafuvókon sztakkató, scherzora lép föl, de csakhamar első formájában lép föl, derűs energiával c durban. A trombita hozza a fafuvók kíséretében. A vonósok e durban felelnek. Egy ideig e két hangnem küzködik egymással, míg végre az alaphangnem marad győztes és a második téma e hangnemben jelenik meg, amikor ez az új motívum csatlakozik hozzá
5.
Záradékul csaknem változatlanul ismétlődik az első kép.
Az itt felsorolt témák a többi tételekben elő fognak fordulni, mint főtémák, úgy, hogy az egész első tételt úgy kell fölfognunk, mint bevezetést a következő tárgyaláshoz.
A második tétel (Andante rubato, 3/4, e dur) lassú zenekép, mely meglehetős szabadon van kezelve. A főtéma a tétel elején és végén csak mintegy jelezve van.
Ha összehasonlítjuk a 2. sz. témával, látni fogjuk, hogy ez nem más, mint annak változtatása.
Ez a téma képezi úgyszólván a keretet, melyben négy zeneképet állít elénk a szerző.
Az első ezzel a mélabús dallammal kezdődik
melyen azonban csakhamar kissé derűsebb hangulat ömlik el. A két klarinett párdala után
Klarinette)*..
ugyanezen téma szenvedélyes hangulatú elváltoztatását halljuk.
Aztán a főtéma lép föl (6. sz.), melyet a második jelenet követ.
A vonósok halkan suttogó menetei közül hangzik a fúvók reszkető panasza
mj Ob., Angol kürt, Klar.
4
stb
ff KürtOk
stb.
6.
I. heg.
Angol kürt.
7.
stb.
8.
stb.
9.
stb.
T
1908 ZENEKÖZLÖNY 69
Ismét a főtéma (6. sz.) lép föl s aztán következik a harmadik jelenet.
10.
Nyugodt hangulat, de telve visszafojtott szenvedéllyel.
A főtémát (6. sz.) most negyedik jelenet gyanánt az első követi (7. sz.) melynek végén egy hegedű solot hallunk, melyet a magas vonósok tremolója világít meg, mint a lenyugvó nap bíboros fénye.
A főtéma egy utolsó fölvillanása, — — — — a nap leáldozott.
A harmadik tétel (Presto 3/4 c dur) vad, csapongó Scherzo.
Főtémája
Presto.
pp
mely voltaképen nem más, mint az első tételben hallott 3. sz. téma. A teljes zenekar ff.-ja után következik a mellék téma
Ezzel csakhamar vége az expozíciónak.
Következik a kidolgozás, melybe a gyöngéd trio van beleszöve
E témát is hallottuk már az első tételben (4. sz.)
Az expozíció ismétlődik. A záradékban a trió témája (13. sz.) kísértetiesen suhan végig (a három fuvola hozza), de csakhamar utat tör magának a főtéma (11. sz.) s a tétel a hangok vad forgatagában ér véget.
A negyedik tételt (Con moto, 2/4, a moll) az Intermezzot, a klarinettek mélabús dala nyitja meg
A mély klarinét válaszol
Vonósok.
II.
stb.
12.
Kürt.
stb.
13.
stb.
Klar.
14.
Klar.
Mélyklar.
15.
70 Z E N E K Ö Z L Ö N Y 1908
A tétel folyamán még ez a téma jelenik meg
Fafúvók
16.
Az alaphangulat azonban csaknem mindig ugyanaz marad.
Az ötödik tétel (Allegro vivace, 2/4 e dur), a Finale a főtémán kivül egy csapongó táncdallamot és az előző tételek melléktémáit foglalja magában s így mintegy összefoglalása az eddig történteknek. Főtémája :
mely voltaképen nem más, mint a 2. tételben hallott 7. sz. téma elváltoztatása. Ezután a főtémát hozza a 3 fuvola és piccolo.
A főtémát két új téma követi. Az első
Ez utóbbi téma is előfordult már, mint a Scherzo melléktémája 12. sz.
Ekkor a melléktéma következik (18. sz.) az alaphangnemben, mire az első és utolsó tétel főtémája (1. és 17. sz.) egyszerre lépnek föl. A magán hegedű még egyszer intonálja a 19. sz. témát s aztán az első tétel ünnepélyes hangulatú első jelenetével záródik a szvit.