Scrieri mărunte despre muzica populară românească

Béla Bartók: Scrieri mărunte despre muzica populară românească [Articles on Romanian Folk Music]. Adunate şi traduse de [collected and translated by] Constantin Brăiloiu. Bucureşti, 1937.

Original editions of the articles: Dialectul muzical al românilor din Hunedoara; Muzica populară românească; Muzica populară românească; Muzica populară românească; Muzica populară românească şi cea maghiară; Cercetările de folklor muzical in Ungaria; Despre muzica populară românească. Addenda

Source: ZTI

Complete document