Fölhívás a magyar közönséghez

Béla Bartók– Zoltán Kodály: “Fölhívás a magyar közönséghez” [Appeal to the Hungarian Public], [1906]

Collected edition: DocB/4, 82–87; BBI/4, 277–278.

Source: BBA

Complete document

Fölhívás a magyar közönséghez.
Nagyfontosságú vállalkozáshoz kérjük a magyar társadalom támogatását.
Magyar népdalokat akarunk gyűjteni, nagyobb arányokban, mint eddig tehettük.
Mindaz ami nálunk eddig e téren történt, nagyon kevés. A nyomtatásban megjelent dalok az országnak alig 7 — 8 megyéjéből kerültek. Nagy területeken még sohasem járt gyűjtő, másutt meg bőven hagyott munkát maga után. A lejegyzések nem mindig pontosak és hitelesek. Azonkívül van a magyar népdalnak egy egész ismeretlen, még fölfödöztetésre váró rétege. Azok a tárnák, amelyeket Vikár Béla nyitott rajta, soha nem látott kincseket sejtetnek. Egyszóval nagy munka vár még ránk. És égetően sürgős is. A népzenei hagyomány rohamosan pusztul. A falvakba özönlő operett- zene, a gyári népdalutánzatok tömege megakasztja a saját termelést, kiszorítja a régi dalokat. Néhány évtized múlva valószinüleg örökre elhallgat a magyar népdal.
Legfőbb ideje tehát, hogy hozzálássunk az eddig elmulasztott nemzeti kötelesség teljesítéséhez. A végső céltól, a tudományos pontossággal készült, teljes népdalgyüjtemény- től még messze vagyunk. Ha minden hozzáértő résztvesz a munkában, úgy is eltart öt-tiz esztendeig, mig az anyag együtt lesz. Másfelől azonban éppen olyan fontos, hogy a dalok legértékesebb része, gondosan megválogatva a nagyközönség elé kerüljön.
Ezt akarjuk most megkezdeni. Vikár Béla fonogramm- gyűjteményének (a Magyar Nemzeti Múzeumban) és a magunk gyűjtésének szine-javából kiadunk egyelőre 20 dalt, amelyek még ismeretlenek a nagyközönség előtt. Hogy mentői szélesebb körű érdeklődésre számíthassunk, egyszerű, nagyon könnyű zongorakiséretet írunk a dalokhoz, olyan módon, hogy a dallam benne lesz a kíséretben.
Arra kérjük a magyar közönséget, hogy a cél megvalósítását mentői számosabb megrendeléssel mozdítsa elő. A 20 dal két füzetben f. é. szeptember végén jelenik meg, ára 3 korona. Leszámítva a kiadás költségeit a teljes jövedelmet a gyűjtés folytatására szánjuk.
Budapest, 1906. március.
Bartók Béla.
Kodály Zoltán.