Műfaj: Comparative Music Folklore

Cercetările de folklor muzical in Ungaria

“Cercetările de folklor muzical in Ungaria” [Folk Music Research in Hungary], Muzică şi Poezie, I/12 (October 1936), 18–19. (translated by Constantin Brăiloiu)

Race Purity in Music

“Race Purity in Music”, Modern Music, XIX/3 (March–April 1942), 153–155.

Magyarországi népzenei kutatások

“Magyarországi népzenei kutatások” [Folk Music Research in Hungary], in Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott jelentések a magyar népművészetről [Reports on Hungarian Folk Art Presented at the 1928 International Folk Music Congres in Prague]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1929, 44–51.

Les Recherches sur le Folklore musicale en Hongrie

“Les Recherches sur le Folklore musicale en Hongrie”, in Art Populaire. Travaux artistiques et scientifiques du 1er Congrès international des arts populaires, Prague 1928. Paris: Editions Duchartres, 1931. Volume II, 127–128.

Az összehasonlító zenefolklore

“Az összehasonlító zenefolklore” [Comparative Music Folklore], Új Élet. Népművelés, VII/1–2 (January 1912), 109–114.